Követeléskezelés, adósságbehajtás:

 


  Tevékenységünk során munkatársainknak különös gondot kell fordítaniuk megbízóink érdekeinek maximális érvényesítésére és ennek során kellő határozottsággal és gondossággal kell fellépniük.

Munkájuk során minden esetben be kell tartaniuk a hatályos jogszabályokat, az adósok emberi méltóságát eljárásuk során nem sérthetik, a beszerzett adatokat, információkat titkosan kötelesek kezelni.

Vállaljuk, hogy az átadott adatokat, iratokat, szóbeli közléseket és a szerződések tárgyát üzleti titokként kezeljük, azokat a Megbízó előzetes engedélye nélkül (a hatósági előírásokban foglalt kivételektől eltekintve) harmadik személy tudomására nem hozzuk.

A követeléskezelést csak olyan munkavállalók végezhetik, akik felkészültsége megfelelő szakmai színvonalú, képzett, megfelelő kommunikációs képességekkel rendelkeznek és büntetlen előéletűek.

Szolgáltatásunkat azon kis és közép vállalkozásoknak illetve magánszemélyeknek ajánljuk akik nem rendelkeznek ilyen feladatok végzésére megfelelően képzett apparátussal és a késedelmes fizetés veszélyezteti pénzügyi likviditásukat.

Munkánkat a lehetőségek szerint megpróbáljuk úgy végezni, hogy az Önök korábbi gazdasági kapcsolata minél kisebb mértékben sérüljön.

Az adósságkezelés keretében az adós magánszemélyt vagy céget ellenőrizzük számítógépes céginformációs rendszerünkben, valamint a nyílt adattárakban.
A cégvezetők, cégtulajdonosok nevén lévő többi kapcsolt vállalkozást is felderítjük, az adósság kiegyenlítésébe bevonható üzletrészeket felkutatjuk. Környezettanulmányt készítünk, feltérképezzük az adós fellelhető, a jogos követelés kielégítési alapjául szolgáló vagyontárgyait (ingatlan, autó stb.).
 

 

 

 

A környezettanulmány elkészítésekor az adós hozzátartozóiról is adatot gyűjtünk, mivel az a gyakorlati tapasztalatunk, hogy gyakran az adós helyett a családtagja tud csak fizetni mert az adós korábban vagyontárgyait rá íratta.
A tartózkodási helyét eltitkoló adóst felkutatjuk, az adós elrejtett, eltitkolt vagyonát megpróbáljuk felderíteni.Az adósságkezelés hatékony rendezése érdekében az adóssal személyesen vesszük fel a kapcsolatot.
A sikeres adósságkezelés, követeléskezelés, elengedhetetlen feltétele az adós felkutatása és személyes megkeresése mindaddig, amíg a megkívánt eredményt el nem érjük.

Eljárásunk során a következő tevékenységeket látjuk el:
- az adós teljes körű feltérképezése, elérhetőségének megállapítása,
- fizetési felszólítások elkészítése személyes kézbesítése,
- tartozás teljes összegének érvényesítése,
- részletfizetési megállapodás megkötése,
- ütemezett fizetés folyamatos figyelemmel kisérése,
- a beszerzett információk alapján javaslatot teszünk a szükséges jogi eljárás
  megindítására,
- jogi eljárásokban, jogi képviselőnkkel biztosítjuk a képviseletet a peres eljárás
  ideje alatt.

Forduljon hozzánk bizalommal, ingyenes szaktanácsadással állunk rendelkezésére! --->

Kérjen ajánlatot --->
 


A K&H Bank és
Biztosító Zrt.
hivatalos partnere